Zaujímavosti v okolí

Boldogkőváralja: pálenica BESTILLO, gréckokatolícky kostol, Péchy – Zichy kaštieľ, Vidiecký dom v Boldogkőváralja.

Vizsoly: kostol z doby Árpádocov a Biblia (7km, 8 min.)

Gönc: Husitský dom, reformovaný kostol, Gáspár múzeum a výstava bábik (19 km, 22 min.)

Szerencs: Zemlínsky múzeum, múzeum cukru (27 km, 37 min.)

Telkibánya: Banícky múzeum minerálov a rudy, cintorín vyrezávanými drevenými stĺpmi, Kaplnka Kataríny Alexandrijskej, reformovaný kostol (31 km, 39 min.)

Hollóháza: továreň na porcelán, Múzeum porcelánu (39 km, 44 min.)

Sárospatak: Chránená oblasť „Megyer hegy“, Reformovaný gymnázium, Múzeum keramiky, Hradný kostol, Rákóczyho pivnica, Veľká knižnica a Školský múzeum, Sárospatakská Galéria (40 km, 45 min)

Tokaj: Tokajská vinohradnícka oblasť, Tokaj – Bodrogzug chránená oblasť (42 Km, 46 min.)

Pálháza: Kőkapu, Malá železnica., Perlit múzeum
(43 km, 50 min.)

Sátoraljaúlhely: Vinný kostol, kaplnka Svätého Štefana, Zemplínsky dobrodružný park (51 km, 53min.)

Széphalom: Kazinczyho spomienkový park, Múzeum maďarského jazyka (57 km, 58 min.)

Hrady a zámky

Hrad Boldogkő
Týči sa na kopci nad domom Mandala.
Povinné pozrieť!

Amadé – zrúcanina hradu
Najjednoduchšie sa tam dostanete z Göncu na červenej+ turistickej trase, alebo z Telkibánya na červenej Rákóczyho turistickej trase, iba pešo, alebo na horskom bicykli (Gönc: 19 km, 22 min.)

Hrad Füzér
Hradná hora Füzér v roku 2008 získal titul maďarských prírodných divov (Füzér: 52 km, 1 hodina)

Károlyiho kaštieľ

Jeden z najväčších kaštieľov bol postavený podľa plánu Miklósa Ybla
(Füzérradvány: 46 km, 1 hodina)Hrad Regéc

Tu sa stretne národná Modrá Túra s typickou turistickou trasou pohorím Zemplína, červený

Rákócziho turistický chodník
(Regéc: 17 km, 23 minút)Biskupský kaštieľ
Udržiavaný park je pastva pre oči
(Hejce: 18 km, 18 minút)Rákócziho hradný kaštieľ 
V kaštieli je Zemplínsky múzeum
(Szerencs: 27 km, 37 minút)Rákócziho hrad

Najvzácnejšia architektúra súborov historických budov z neskorej renesancie, teraz múzeum (Sárospatak: 40 km, 45 minút)

Boldogkői vár
Füzérradványi kastély
HH

Boldogkőváralja: pálenica BESTILLO, gréckokatolícky kostol, Péchy – Zichy kaštieľ, Vidiecký dom v Boldogkőváralja. Vizsoly: kostol z doby Árpádocov a Biblia (7km, 8 min.) Gönc: Husitský dom, reformovaný kostol, Gáspár múzeum a výstava bábik (19 km, 22 min.) Szerencs: Zemlínsky múzeum, múzeum cukru (27 km, 37 min.) Telkibánya: Banícky múzeum minerálov a rudy, cintorín vyrezávanými drevenými stĺpmi, Kaplnka Kataríny Alexandrijskej, reformovaný kostol (31 km, 39 min.) Hollóháza: továreň na porcelán, Múzeum porcelánu (39 km, 44 min.) Sárospatak: Chránená oblasť „Megyer hegy“, Reformovaný gymnázium, Múzeum keramiky, Hradný kostol, Rákóczyho pivnica, Veľká knižnica a Školský múzeum, Sárospatakská Galéria (40 km, 45 min) Tokaj: Tokajská vinohradnícka oblasť, Tokaj – Bodrogzug chránená oblasť (42 Km, 46 min.) Pálháza: Kőkapu, Malá železnica., Perlit múzeum (43 km, 50 min.) Sátoraljaúlhely: Vinný kostol, kaplnka Svätého Štefana, Zemplínsky dobrodružný park (51 km, 53min.) Széphalom: Kazinczyho spomienkový park, Múzeum maďarského jazyka (57 km, 58 min.)

Hrady a zámky

Hrad Boldogkő Týči sa na kopci nad domom Mandala. Povinné pozrieť! Amadé - zrúcanina hradu Najjednoduchšie sa tam dostanete z Göncu na červenej+ turistickej trase, alebo z Telkibánya na červenej Rákóczyho turistickej trase, iba pešo, alebo na horskom bicykli (Gönc: 19 km, 22 min.) Hrad Füzér Hradná hora Füzér v roku 2008 získal titul maďarských prírodných divov (Füzér: 52 km, 1 hodina) Károlyiho kaštieľ
 Jeden z najväčších kaštieľov bol postavený podľa plánu Miklósa Ybla (Füzérradvány: 46 km, 1 hodina)

 Hrad Regéc 
Tu sa stretne národná Modrá Túra s typickou turistickou trasou pohorím Zemplína, červený Rákócziho turistický chodník (Regéc: 17 km, 23 minút) 

Biskupský kaštieľ
Udržiavaný park je pastva pre oči (Hejce: 18 km, 18 minút) 

Rákócziho hradný kaštieľ 
V kaštieli je Zemplínsky múzeum (Szerencs: 27 km, 37 minút)

 Rákócziho hrad
 Najvzácnejšia architektúra súborov historických budov z neskorej renesancie, teraz múzeum (Sárospatak: 40 km, 45 minút)
Boldogkői vár Füzérradványi kastély HH
[gmedia id=7]

×