Adatkezelési tájékoztató

Mandalaház Váralja Korlátolt Felelősségű társaság ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehozására (kezelésére) akkor kerül sor, amikor Ön a http://mandalahaz.hu weboldalt („Weboldal”) használja. A Szabályzat továbbá ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk kapcsolatba.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mandalaház Váralja Kft. minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a cégünk szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek, magánszemélyek személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk. Cégünk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve bizonyos esetekben az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen, szerződésen, a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges indokon, illetve az adatkezelő jogos érdekén alapul.

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

Ki a felelős személyes adatainak kezeléséért?

Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős:
Név: Czakó Mónika
Székhely: 3885 Boldogkőváralja, József Attila u.5.
Telefon: 70/703-6132
E-mail: info@mandalahaz.hu
Adószám: 24768919-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-026377

Fogalom meghatározások

MILYEN személyes adatokat gyűjtünk, és MIKOR kerül sor adatgyűjtésre?

Az Ön által igényelt szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

A fenti folyamatokkal kapcsolatos további információkat a jelen adatvédelmi szabályzat alábbi Cookie-k és webjelzők (Pixel Tags) című fejezete tartalmazza.  Ilyen adatok a következők:

GYERMEKEKRE vonatkozó személyes adatok

Betartjuk a helyi jogszabályokat és gyermekek számára nem engedélyezzük a weboldalunkra a regisztrációt, amennyiben nem töltötték be a lakóhelyük szerinti országban előírt törvényes korhatárt.

Fontos, hogy kiemeljük, hogy ez az életkor betöltött 16 év Magyarországon. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Ezért programjainkban és rendezvényeinken résztvevő gyermekek esetén szülői hozzájárulást kérünk.

Nekünk nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Mi a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekintjük.

A gyűjtött személyes adatok kezeléséhez használt ESZKÖZÖK

Weboldalunk használatakor böngészője vagy mobil készülékének platformja további eszközöket biztosít az Ön számára annak ellenőrzése céljából, hogy az eszköz mikor gyűjt, illetve oszt meg bizonyos kategóriákba tartozó személyes adatokat.  Így például, az Ön mobil eszköze vagy böngészője olyan eszközöket biztosíthat, amelyek lehetővé teszik a cookie-k használatának vagy a helyzetmegosztásnak az ellenőrzését. Javasoljuk, hogy ismerje meg és vegye igénybe a készülékein rendelkezésre álló eszközöket.

MIÉRT és HOGYAN használjuk (kezeljük) személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következők szerint használjuk fel:

Weboldalunk és annak Szolgáltatásaikor Ön által igényelt funkcióinak biztosítása céljából

Amikor weboldalunkat használja, személyes adatait az Ön által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítása céljából használjuk fel.  Ilyen lehet, mikor weboldalunkon vásárol vagy részt vesz valamelyik rendezvényen vagy akcióban, az Ön által megadott elérhetőségeket az ilyen vásárlással, rendezvénnyel vagy akcióval kapcsolatos kommunikáció céljából használjuk fel. Amennyiben megkeresi ügyfélszolgálatunkat, olyan Önre vonatkozó információkat használunk fel, mint például a szállításra, illetve fizetésre, vagy az Ön által megvásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó adatok, annak érdekében, hogy segítsünk Önnek megoldani valamely problémát vagy kérdést.

hírlevél feliratkozók által a feliratkozás során megadott adatok, melyek felhasználási célja a jövőbeni akciók, marketing ajánlatok küldése: Név, e-mail, mobiltelefon szám

Az érintettek köre: a vásárlás, vagy regisztráció során hírlevélre feliratkozók

kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok, melyek felhasználási célja az ügyfél kérdésének megválaszolása: Név, e-mail.

Az üzenet küldése során választható opció a hírlevél feliratkozás is, az ügyfélszolgálat a megkeresés adatait technikai okokból az ügyfél igények megválaszolásáig tárolja, marketing célú üzenetet az ügyfél engedélyének hiányában nem küld.

Az érintettek köre: üzenetet küldők.

Számos esetben weboldalunk bizonyos funkcióinak használatához esetleg további adatokat vagy további hozzájárulást kell adnia egyes adatok meghatározott módon történő felhasználása céljából.  Például a közösségi médiában történő tartalom megosztás céljából. Ilyen lehet a  Facebook, Messenger, Twitter, Google+ és WhatsApp biztosítják. Használatukhoz Ön beleegyezett adatkezelési irányelveikbe, ellenkező esetben nem tud belépni ezekre az oldalakra és ezeket a funkciókat weboldalunkon sem tudja használni.

A termékeinkre, szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre vonatkozó információk ismertetése céljából és egyéb promóciós célokból

Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, akkor szolgáltatásainkkal, rendezvényeinkkel és egyéb promóciókkal kapcsolatos marketing közleményeket és híreket küldünk Önnek. Hozzájárulásának megadását követően Ön bármikor jelezheti, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Az Ön által megadott információkat, valamint az Ön vásárlásaira, rendezvényeinken részvételére vonatkozó adatokból, valamint egyéb forrásokból származó információkat az Ön érdeklődésére számot tartó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, személyre szabott üzenetek küldése céljából használhatjuk fel. Ön ennek a módosítását, bármikor kérheti tőlünk.

Üzleti tevékenységünk folytatása, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és támogatása céljából

Az Ön által részünkre átadott személyes adatokat üzleti tevékenységünk folytatása céljából is felhasználjuk.  Például, az Ön vásárlása esetén a vonatkozó információkat könyvelési, és egyéb belső funkciók céljából használjuk fel.  A termékeink és szolgáltatásaink Ön által való használatának módjára vonatkozó személyes adatokat a felhasználói felület fejlesztése céljából használjuk fel, és az ilyen adatok segítséget nyújtanak számunkra a műszaki és szolgáltatási problémák azonosítása.

Egyéb célok

Az Ön személyes adatait egyéb módokon is felhasználhatjuk és erre vonatkozóan az adatgyűjtés időpontjában külön értesítést küldünk (pl. elégedettségi felmérés), valamint szükség esetén az Ön hozzájárulását kérjük.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak kezelése a weboldalunk Ön által történő használatának módjától függően meghatározott jogalapokon történik.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

Személyes adatainak VÉDELME és KEZELÉSE

Titkosítás és biztonság

Személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében számos műszaki és szervezeti biztonsági intézkedést alkalmazunk, ideértve a titkosítási és hitelesítési eszközöket.
Számítógépeinken és mobil-telefonjainkon, melyeken dolgozunk, csak PIN kóddal lehet belépni. Ez érvényes például a képernyő védőből való visszatérésre is. Közösségi felületeinken 2 faktoros hitelesítést alkalmazunk.

Személyes adatainak megőrzése

Személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott  célok teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk (kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő). Amennyiben Ön rekláminformációkat is kért tőlünk, így addig, amíg fiókjának törlését nem kéri tőlünk.
A termék vásárlásokkal kapcsolatos személyes adatok esetén az ilyen adatokat hosszabb ideig őrizzük a jogszabályi kötelezettségeknek (például adózásra és adásvételre vonatkozó jogszabályok) történő megfelelés céljából.

Az Ön személyes adataihoz fűződő JOGAI

Ön jogosult a következőket igényelni:

Amennyiben megadta nekünk hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni.

Amennyiben másolatot kíván kapni a személyes adatairól vagy bármely másik jogát gyakorolni kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ilyen lehet az általunk feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Ezt Mi 30 (harminc) naptári napon belül írásban megküldjük Önnek.

A személyes adatait töröljük, ha

COOKIE-k és webjelzők (Pixel Tagek)

Weboldalunk használatakor az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak. Az ilyen információk gyűjtésére többféle módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött információk tartalmazhatják az Ön

Weboldalunkon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek alkalmazásával harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek közvetlenül az Ön internetes böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az adott harmadik fél saját adatvédelmi szabályzatának függvényében történik. Ilyen lehet a Google, Facebook, Hotjar, Salesautopilot.

Weboldalunkon vevők általi használatának nyomon követése és a vevői preferenciák vizsgálata céljából cookie-kat és webjelzőket alkalmazunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vevőink részére szolgáltatásokat nyújtsunk és fokozzuk az online felhasználói élményt. Cookie-kat és webjelzőket használunk továbbá a weboldal forgalomra és az interakciókra vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai adatok gyűjtésére weboldalaink fejlesztése céljából. Weboldalainkon általában a cookie-k háromféle típusát alkalmazzuk:

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Adatvédelmi Szabályzatunk MÓDOSÍTÁSA

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük weboldalunkon.

Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük.

Ön az általunk nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Jogorvoslat

Ön az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben Mi a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt kötelesek vagyunk tiltakozását megvizsgálni és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatni.

Ha Ön döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha nem tarjuk be a határidőt, akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Amennyiben úgy érzi, hogy jogait megsértettük bírósághoz fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Helyi ízek Kosár

Aktuális ajánlatunk:

Abaúj ízei nálunk házhoz jönnek! Kosárba gyűjtöttük a környék legínycsiklandóbb finomságait, hogy a gasztrokalandozás már a Mandalaházban elkezdődhessen!
Próbálja ki Ön is!

MEGNÉZEM

×